#2 Re: Різне » Надо написать код для ардуино » 2023-06-26 09:10:18

Mario86 пише:

Не за все деньги мира.

А за какую их часть?

Mario86 пише:

Подробности опишу.

Описывай

#3 Re: Програмування Arduino » Потрібна допомога в написанні скетчу для HC-SR501 » 2023-05-31 21:29:34

#define wled 2
#define yled 3
#define rled 4
#define mov 5
#define out 6

unsigned long t1, t2, t3;

bool led1 = 1;
bool led2 = 1;

enum state
{
 white,
 yellow,
 red
};

state current = white;

void setup() {
 pinMode(wled, OUTPUT);
 pinMode(yled, OUTPUT);
 pinMode(rled, OUTPUT);
 pinMode(out, OUTPUT);
 pinMode(mov, INPUT);

 digitalWrite(wled, LOW);
 digitalWrite(yled, LOW);
 digitalWrite(rled, LOW);
 digitalWrite(out, LOW);
}


void loop() {

 switch (current) {
  case white:
   if (millis() - t2 >= (led1 ? 300 : 300)) {
    t2 = millis();
    digitalWrite(wled, led1);
    led1 = !led1;
   }
   if (millis() - t1 >= 5000) {
    digitalWrite(wled, LOW);
    t2 = millis();
    current = yellow;
   }
   break;

  case yellow:
   if (millis() - t3 >= (led2 ? 300 : 300)) {
    t3 = millis();
    digitalWrite(yled, led2);
    led2 = !led2;
   }
   if ( millis() - t2 >= 10 * 60000) {
    digitalWrite(yled, LOW);
    current = red;
   }
   if (digitalRead(mov)) t2 = millis();
   break;

  case red:
   if (digitalRead(mov)) {
    digitalWrite(rled, HIGH);
    digitalWrite(out, HIGH);
    break;
   }
 }
}

#4 Re: Програмування Arduino » не можу розібратися з millis() » 2023-05-20 09:18:06

Антончик пише:

якщо я правильно розумію як працює міліс то (

digitalWrite(vbochku, LOW);

if (millis() - last_time == 50000) {
  last_time = millis();
digitalWrite(vbochku, HIGH);
}
) ось цей кусок коду повинен працювати на мою думку так:  релле включається, і через 50 секунд виключається

Ні, ви не зовсім правильно розумієте роботу мілліс. Коли ви вмикаєте реле вам необхідно запам’ятати цей час і потім перевіряти чи не пройшов заданий інтервал. А ви робите навпаки

#5 Re: Програмування Arduino » не можу розібратися з millis() » 2023-05-20 09:14:39

Антончик пише:

там де мені потрыбно подати напругу пишу low)

Якщо ви використовуєте модулі китайських реле - то це нормально. Вони вмикаються низьким рівнем, а вимикаються високим

#7 Re: Програмування Arduino » Парсер ARDUINOJSON6 $ » 2023-05-14 14:14:55

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASS";


BearSSL::WiFiClientSecure client;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
 }
 Serial.println("Connected to WiFi");
 client.setInsecure();
}


void getStat() {

 HTTPClient https;
 https.begin(client, "https://russianwarship.rip/api/v2/statistics/latest");
 int httpCode = https.GET();

 if (httpCode > 0) {
  if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
   String payload = https.getString();
   Serial.println(payload);

  } else {
   Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %sn", https.errorToString(httpCode).c_str());
  }

  https.end();
 }
}

void loop() {
 getStat();
 delay(10000);
}

#8 Re: Програмування Arduino » Допоможіть будь ласка ! » 2023-03-08 20:58:58

Arni_ пише:

Допоможіть написати такий код .

Так що конкретно необхідно: допомога в написанні чи надати готовий код?

#9 Re: Програмування Arduino » Проблема загрузки кода "Arduino as ISP" для плати ESP32S в ардуіно IDE » 2022-09-21 19:38:57

Євгеній пише:

г0cть там Ви дились схему а недодивились що є ще 2 резістора і 2 транзістора , нічого страшного
нехай це буде доповнення для  інших .

Ці резистори і транзистори встановлюються на таких платах medium_AOC515-1.jpg
У вас, якщо я правильно зрозумів, голий модуль без цього всього. Нічого страшного - нехай це буде доповнення для  інших  smile

#11 Re: Програмування Arduino » Не працює irsend.sendNEC з бібліотеки для боти з ІЧ сигналами IRRemote » 2022-08-15 23:38:13

Volo пише:

Я перепробував різні версії бібліотеки IRremote (тут використана версія 2.8.0) та перечитав багато різного матеріалу, але так і не найшов відповіді.

Не там і не те читав.

Volo пише:

Схема складається з Arduino micro

Volo пише:

Пін 3 в бібліотеці заданий як вихідний автоматично.

Пін 3 це для "звичайної" ардуіни типу Uno, Nano, mini на Atmega328. Arduino micro - це трохи "інша" ардуіна на Atmega32U4. Тому відкривай бібліотеку і дивись які піни використовуються для цього МК.

#12 Re: Проекты » Ищу разработчика для написания скетча за вознаграждение » 2022-08-10 08:32:23

Honey пише:

Нет, в самом простом - так

А, ну да, про раз в 3 минуты то я прощелкал  roll

#13 Re: Проекты » Ищу разработчика для написания скетча за вознаграждение » 2022-08-09 18:28:40

В самом простом варианте как-то так

#define pump1 4
#define pump2 5
#define sensor A0

int ph_min = 300; //?????????????????????
int ph_max = 320; //?????????????????????
int ph;

unsigned long t = 0;

bool f_pump1 = 0;
bool f_pump2 = 0;
bool flag = 0;

void setup() {
 pinMode(pump1, OUTPUT);
 pinMode(pump2, OUTPUT);
 digitalWrite(pump1, LOW);
 digitalWrite(pump2, LOW);
}

void loop() {
 ph = analogRead(A0);
 if (!flag) {
  if (ph < ph_min) {
   flag = 1;
   f_pump2 = 1;
   t = millis();
   digitalWrite(pump2, HIGH);
  }
  if (ph > ph_max) {
   flag = 1;
   f_pump1 = 1;
   t = millis();
   digitalWrite(pump1, HIGH);
  }
  if (ph >= ph_min && ph <= ph_max) {
   f_pump1 = 0;
   f_pump2 = 0;
   digitalWrite(pump1, LOW);
   digitalWrite(pump2, LOW);
  }
 }
 
 if (f_pump1 && millis() - t >= 4000) {
  digitalWrite(pump1, LOW);
  f_pump1 = 0;
  flag = 0;
 }
 if (f_pump2 && millis() - t >= 4000) {
  digitalWrite(pump2, LOW);
  f_pump2 = 0;
  flag = 0;
 }
}

#14 Re: Апаратні питання » Nano невірно працює COM » 2022-07-12 12:23:20

soi пише:
Васятко пише:

А стандартный блинк с каким периодом мигает?

если я правильно понял: загрузил Blink из примеров
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   
  delay(1000);     

Nano: чуть меньше 8 раз в минуту или 1раз в 8с
UNO: 30 раз в минуту или 1раз в 2с

получается что в моем Nano 1c длится 4с. Это значит тактовая частота заниженая?  Это брак или норма для Nano?

Или кварц не пропаян/не тот номинал или перешить загрузчик, возможно фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора.

#16 Re: Програмування Arduino » Проблема с внешней памятью » 2022-07-06 23:35:53

PolArt пише:

Хотелось "напрямую" достучатся по I2C. И теперь не ясно где именно ошибка или хотя бы как ее выявить.

В таком случае я бы начал с простого

#include <Wire.h>  
 
#define disk1 0x50  //Address of 24С08 eeprom chip
 
void setup(void)
{
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin(); 
 
 unsigned int address = 0;
 
 writeEEPROM(disk1, address, 123);
 delay(10);
 Serial.print(readEEPROM(disk1, address), DEC);
}
 
void loop(){}
 
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) 
{
 Wire.beginTransmission((byte)deviceaddress);
 Wire.write((byte)(eeaddress));
 Wire.write(data);
 Wire.endTransmission();
 
 delay(5);
}
 
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) 
{
 byte rdata = 0xFF;
 
 Wire.beginTransmission((byte)deviceaddress);
 Wire.write((byte)(eeaddress));
 Wire.endTransmission();
 
 Wire.requestFrom((byte)deviceaddress,1);
 
 if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
 
 return rdata;
}

А потом бы уже разбирался с этими строками

Wire.write((int)(eeaddress >> 8));  // MSB
 Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB

что и где не работает

#17 Re: Програмування Arduino » Проблема со свежекупленным клоном arduino uno r3 » 2022-06-27 10:55:16

При загрузке плата от чего запитана? Сталкивался с тем что CH340 капризны в плане питания. Да еще и китайцы накосячили с включением не по даташиту. При напряжении на usb <5В глючит их. Попробуй еще подать внешнее питание.

#18 Re: Програмування Arduino » Проблема со свежекупленным клоном arduino uno r3 » 2022-06-26 12:39:15

Взять тестер, мелкоскоп, схему с тырнета и пройтись по цепи uart и reset между сh и avr. Проверить качество пайки, номиналы резисторов, отсутствие соплей и т.д. Если все нормально - тогда связаться с администрацией магазина и либо сразу договориться об обмене, либо с их разрешения (чтобы потом не возникло не гарантийных случаев), если конечно есть желание и возможность, перешить загрузчик или просто прошить какой нибудь код по ISP. А дальше по ситуации. Оживет - хорошо, нет - на обмен.

#19 Re: Програмування Arduino » Проблема со свежекупленным клоном arduino uno r3 » 2022-06-25 14:08:38

tark пише:

в настройках выбрана плата uno

А если выбрать Nano(old bootloader)? Кто его знает что там за загрузчик китайцы залили

#20 Re: Програмування Arduino » Проблема со свежекупленным клоном arduino uno r3 » 2022-06-25 13:36:07

tark пише:

Диодами моргает как положено.

Какими - rx/tx или L? Не пробовали в момент начала прошивки нажать reset?

#22 Re: Програмування Arduino » Rfid замок, потрібна допомога » 2022-06-23 22:07:36

Shylz пише:

На ціх опорах на випадок необхідності може бути виконано пониження напруги, якщо наприклад кнопка це напруга в 12-15 v.

Бред. INPUT_PULLUP, кнопка на землю и не морочь йайголову всякой ерундой

#23 Re: Програмування Arduino » Rfid замок, потрібна допомога » 2022-06-23 15:34:42

Shylz пише:

Плата одностороння, там лише одна перемичка між  опором та масою

тогда как подключена кнопка к пину ардуины? Судя по огрызку с рисунком платы кнопка (самый нижний проводник?) подходит к одному выводу резистора, второй конец резистора на gnd(?), а к пину как? Тоже навесным проводом?

#24 Re: Програмування Arduino » Rfid замок, потрібна допомога » 2022-06-23 14:17:59

Куча вопросов.
1. Что собой представляет механизм открывания (схемотехнически)? Разводка платы если правильно понял - двусторонняя?
2. Если из кода убрать все что касается карточки - тоже зависает?
3. Если после включения карту не подносить, а сразу нажать кнопку - что происходит?
Ну и повторюсь, с этим кодом кнопка не должна срабатывать. Эти строки

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()){
  return;
 }

крутятся к цикле пока не будет поднесена карта и код дальше не должен выполняться. Перенеси обработку кнопки в начало loop.

#25 Re: Програмування Arduino » Rfid замок, потрібна допомога » 2022-06-22 21:48:44

Shylz пише:

На карточку більше нереагує

Вообще-то на кнопку не должно быть никакой реакции при таком построении кода. Так что схему в студию. И желательно нормальную (хоть и на листочке от руки), а не наскальную живопись из всяких там фритцингов и тинкеркадов

Підвал форуму