#1 2021-08-07 16:18:04

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Допоможіть виловити таргана!

// пін вихід на пищалку
#define beep 2


/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
  It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
  4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
*/
#include <SoftwareSerial.h>
//https://github.com/neosarchizo/TinyGPS
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);


#include <GyverTM1637.h>
// Піни монітора
#define CLK 6
#define DIO 5
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);// Номери пінів для кнопок "Плюс", "Мінус"
#define BTN_PIN_plus 7
#define BTN_PIN_minus 8


// аналоговий вхід фоторезистора
#define foto_r 14


static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_str(const char *str, int len);

// Дзеркальні цифри  1   2   3   4   5   6   7   8   9
byte digit[] = {0x3f, 0x06, 0x6d, 0x4f, 0x56, 0x5b, 0x7b, 0x0e, 0x7f, 0x5f};

// Чи відображається час, Чи відображався раніше, Мінімальна швидкість для відображення
byte chas, chas_old, min_speed = 5;


#include <avr/eeprom.h>
// кількість записів яскравості
#define kil_st 30

byte pojas;     // часовий пояс
int min_f, max_f;  // мінімальне і максимальне значення фотодатчика
byte jaskr[kil_st]; // масив яскравостей монітора
bool pysaty = false; // чи потрібнно записувати на флешку
uint32_t pys_timer; // час millis(), після якого потрібно записати на флешку
// запис буде здійснюватись через ... мілісекунд
#define pys_delay 100000

// адреси в EEPROM
// pojas 0 (+1)
// min_f 1 (+2)
// max_f 3 (+2)
// jaskr 5 (+2*kil_st)

void setup()
{

 bipep();

 Serial.begin(9600); // Швидкість на Монітор послідовного порту
 ss.begin(9600);// Швидкість на ЖПС датчик
 chas = 1;

 digitalWrite(beep, HIGH); // Заткнись
 pinMode(beep, OUTPUT);

 pinMode(BTN_PIN_plus, INPUT);
 pinMode(BTN_PIN_minus, INPUT);

 pinMode(foto_r, INPUT);

 pojas = eeprom_read_byte(0);
 min_f = eeprom_read_word(1);
 max_f = eeprom_read_word(3);
 eeprom_read_block((void*)&jaskr, 5, sizeof(jaskr));


 disp.clear();
}

void loop()
{ //прочитати фотодатчик і встановити яскравість
 int foton = analogRead(foto_r);
 if (foton < min_f) {
  min_f = foton;
  pysaty = true;
  pys_timer = millis() + pys_delay;
 }
 if (foton > max_f) {
  max_f = foton;
  pysaty = true;
  pys_timer = millis() + pys_delay;
 }
 int kom_ka = (foton - min_f) * kil_st / (max_f - min_f);
 disp.brightness(jaskr[kom_ka]); // виставляємо яскравість монітора відповідно попередніх налаштувань // якщо натиснуто обидві кнопки скидаємо значення мін-макс фотодатчика і таблицю яскравостей
 if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0 and digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
  bipep();
  Serial.println("Reset ");
  foton = analogRead(foto_r);
  min_f = foton - 1;
  max_f = foton + 1;
  pysaty = true;
  pys_timer = millis() + pys_delay;
  for (int i = 0; i <= kil_st; i++) {
   jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;
   Serial.print(jaskr[i]);   Serial.println("--------------------------------------------------");
  }
 }
 // перевірка кнопки +
 // якщо натиснута - чекаємо 3 с, біп, чекаємо 2 с. pysaty = true; Якщо натиснута +1 часовий пояс+бібіп інакше +1 яскравість
 if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0) {
  smartdelay(3000);
  if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0) {
   bipep();
   pysaty = true;
   pys_timer = millis() + pys_delay;
   smartdelay(2000);
   if (digitalRead(BTN_PIN_plus) > 0) {
    bipep();
    bipep();
    pojas = pojas + 1;
    if (pojas > 23) pojas = 0; // годинник висвітиться пізніше
   }

   else {
    jaskr[kom_ka] = jaskr[kom_ka] + 1;
    if (jaskr[kom_ka] > 7) jaskr[kom_ka] = 7;
    disp.brightness(jaskr[kom_ka]); // виставляємо яскравість
    // модифікуємо масив на неспадання значень яскравості, тільки зростання!
    for (int i = 0; i <= kil_st; i++) {
     if (i<kom_ka and jaskr[i] > jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
     if (i > kom_ka and jaskr[i] < jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
    }
   }
  }
 }

 // перевірка кнопки -
 // якщо натиснута - чекаємо 3 с, біп, чекаємо 2 с. pysaty = true; Якщо натиснута -1 часовий пояс+бібіп інакше -1 яскравість
 if (digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
  smartdelay(3000);

  if (digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
   bipep();
   pysaty = true;
   pys_timer = millis() + pys_delay;
   smartdelay(2000);
   if (digitalRead(BTN_PIN_minus) > 0) {
    bipep();
    bipep();
    pojas = pojas - 1;
    if (pojas < 0) pojas = 23; // годинник висвітиться пізніше
   }

   else {
    jaskr[kom_ka] = jaskr[kom_ka] - 1;
    if (jaskr[kom_ka] < 1) jaskr[kom_ka] = 1;
    disp.brightness(jaskr[kom_ka]); // виставляємо яскравість
    // модифікуємо масив на неспадання значень яскравості, тільки зростання!
    for (int i = 0; i <= kil_st; i++) {
     if (i<kom_ka and jaskr[i] > jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
     if (i > kom_ka and jaskr[i] < jaskr[kom_ka]) jaskr[i] = jaskr[kom_ka] ;
    }

   }
  }
 }
 // записуємо на флешку
 if (millis() > pys_timer and pysaty) {
  pysaty = false;
  eeprom_update_byte(0, pojas);
  eeprom_update_word(1, min_f);
  eeprom_update_word(3, max_f);
  eeprom_update_block((void*)&jaskr, 5, sizeof(jaskr));

  // пропікати 4 рази
  bipep();
  bipep();
  bipep();
  bipep();


 }

 float flat, flon;
 unsigned long age, date, time, chars = 0;
 unsigned short sentences = 0, failed = 0;
 static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;

 gps.stats(&chars, &sentences, &failed);

 print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2);
 print_date(gps);

 Serial.print(" foton="); Serial.print(foton);
 Serial.print(" min_f= "); Serial.print(min_f);
 Serial.print(" max_f="); Serial.print(max_f);
 Serial.print(" pojas="); Serial.print(pojas);
 Serial.print(" kom_ka="); Serial.print(kom_ka);
 Serial.print(" jaskr="); Serial.print(jaskr[kom_ka]);
 Serial.println(); smartdelay(1000);
}
void bipep()
{
 digitalWrite(beep, LOW); // Пищи
 smartdelay(50);
 digitalWrite(beep, HIGH); // Заткнись
 smartdelay(50);


}
static void smartdelay(unsigned long ms)
{
 unsigned long start = millis();
 do
 {
  while (ss.available())
   gps.encode(ss.read());
 } while (millis() - start < ms);
}

static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec)
{
 int ttm, tta;
 if (val == invalid)
 {
  while (len-- > 1)
   Serial.print('*');
  Serial.print(' ');

  // клацають секунди, якщо положення не визначено
  disp.displayInt(millis() / 1000);
 }
 else
 {
  Serial.print("speed="); Serial.print(val, prec);  // Якщо швидкіть мала, то виводимо годинник, інакше спідометр
  tta = int(val);
  if (tta > min_speed) chas = 0; else chas = 1;

  // Якщо змінюємо монітор час <-> спідометр, то очищаємо
  if (chas != chas_old) {
   disp.clear();
   chas_old = chas;
  }


  // виводимо швидкіcть
  if (chas == 0) {
   for (int i = 3; i > 0; i--) {
    ttm = int(tta) % 10;
    if (tta > 0)disp.displayByte(i, digit[ttm]); else disp.displayByte(i, 0);
    tta = tta / 10;
   }


   disp.point(0); // вимикаємо двокрапку
  };


  int vi = abs((int)val);
  int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
  flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
  for (int i = flen; i < len; ++i)
   Serial.print(' ');
 }
 smartdelay(0);
}

static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
{
 char sz[32];
 if (val == invalid)
  strcpy(sz, "*******");
 else
  sprintf(sz, "%ld", val);
 sz[len] = 0;
 for (int i = strlen(sz); i < len; ++i)
  sz[i] = ' ';
 if (len > 0)
  sz[len - 1] = ' ';
 Serial.print(sz);
 smartdelay(0);
}

static void print_date(TinyGPS & gps)
{
 int ttm, tta;
 int year;
 byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
 unsigned long age;
 gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
 if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
  Serial.print("********** ******** ");
 else
 {

  // виводимо час на монітор============================================================================
  if (chas == 1) {
   hour = hour + pojas; // літній час Київ
   if (hour > 23) hour = hour - 24;
   // disp.displayInt(hour * 100 + minute);
   tta = hour * 100 + minute;
   //                           Serial.print("Chas= "); Serial.println(tta);
   for (int i = 3; i > 0; i--) {
    ttm = int(tta) % 10;
    tta = tta / 10;
    disp.displayByte(i, digit[ttm]);
   }
   if (tta > 0)disp.displayByte(0, digit[tta]); else disp.displayByte(0, 0);
   disp.point(1); // увімкнути двокрапку
  };

  char sz[32];
  sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ",
      month, day, year, hour, minute, second);
  // Serial.print(sz);
 }
 print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5);
 smartdelay(0);
}

static void print_str(const char *str, int len)
{
 int slen = strlen(str);
 for (int i = 0; i < len; ++i)
  Serial.print(i < slen ? str[i] : ' ');
 smartdelay(0);
}

Привіт, братство!

Зліпив перший свій скетч, залив в Ардуіно-нано і вилізла така проблемка:

В таблиці jaskr[] останній елемент вперто змінює своє значення на 255. Всі інші елементи таблиці поводяться пристойно.

Якщо це буде корисно: за основу взяв приклади з управління GPS-приймачем і дисплея TM1637. Скетч має виводити в зеркальному вигляді швидкість або поточний час під лобове скло автомобіля.

Остання редакція Vovk (2021-08-07 18:30:10)

Неактивний

#2 2021-08-07 17:43:55

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

Вставьте код нормально, чтобы его можно было скопировать и запустить у себя, а не искать причину ошибок при компиляции. Для вставки кода есть специальная кнопочка Code

#3 2021-08-07 18:15:22

ard125
Учасник
Зареєстрований: 2019-01-30
Повідомлень: 98

Re: Допоможіть виловити таргана!

Vovk пише:

В таблиці jaskr[] останній елемент вперто змінює своє значення на 255. Всі інші елементи таблиці поводяться пристойно.

}

А яке ж воно по вашому має бути?

Неактивний

#4 2021-08-07 18:24:55

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

ard125 пише:
Vovk пише:

В таблиці jaskr[] останній елемент вперто змінює своє значення на 255. Всі інші елементи таблиці поводяться пристойно.

}

А яке ж воно по вашому має бути?


В таблиці зберігаються числа від 1 до 7. Це значення яскравості дисплея (які відповідають певній освітленості фоторезистора). Але чомусь в останній 30 комірці з'являється число 255!

Неактивний

#5 2021-08-07 18:54:50

akapulko
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

.....
[color=#ff0303]byte[/color] jaskr[kil_st]byte jaskr[kil_st]
.....
jaskr[i] = [color=#ff0303]1.5[/color] + 6 * i / kil_st;

Визначтеся з типом даних

#6 2021-08-07 18:59:38

akapulko
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

.....
byte jaskr[kil_st];  // масив яскравостей монітора
.....

jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;

Визначтеся з типом даних

#7 2021-08-07 19:21:44

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

Vovk пише:

В таблиці зберігаються числа від 1 до 7. Це значення яскравості дисплея (які відповідають певній освітленості фоторезистора). Але чомусь в останній 30 комірці з'являється число 255!

Какой смысл создавать таблицу на 30 ячеек и хранить в ней всего 7 чисел? Они там что повторяются?

#8 2021-08-07 19:30:40

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

akapulko пише:

.....
byte jaskr[kil_st];  // масив яскравостей монітора
.....

jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;

Визначтеся з типом даних

Таблиця має тип byte. Мені його вистачає з головою для зберігання чисел від 1 до 7.

Чи можливо ця формула якимось чином мати результати 255?

Я підозрюю, що 255 з'являється десь в іншому місці, а не у вказаному циклі.

Неактивний

#9 2021-08-07 19:33:12

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

г0сть пише:
Vovk пише:

В таблиці зберігаються числа від 1 до 7. Це значення яскравості дисплея (які відповідають певній освітленості фоторезистора). Але чомусь в останній 30 комірці з'являється число 255!

Какой смысл создавать таблицу на 30 ячеек и хранить в ней всего 7 чисел? Они там что повторяются?

Так повторюються, бо для кожного значення фоторезистора (діапазон від 0 до 1023 розділений на 30 проміжків) потрібно власне значення яскравості.

Неактивний

#10 2021-08-07 19:52:22

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

akapulko пише:

Визначтеся з типом даних

А также с размерностью таблицы и количеством впихуемых в нее значений smile

#define kil_st 30
......

for (int i = 0; i < kil_st; i++) 

#11 2021-08-07 19:54:30

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

Блин, апшибочку допустил, у автора так

for (int i = 0; i <= kil_st; i++)

#12 2021-08-07 19:57:57

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

г0сть пише:
akapulko пише:

Визначтеся з типом даних

А также с размерностью таблицы и количеством впихуемых в нее значений smile

#define kil_st 30
......

for (int i = 0; i < kil_st; i++) 

Таблиця може містити наприклад такі значення:
112222222333334444444444444567

Неактивний

#13 2021-08-07 20:06:06

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

Я по невнимательности уже спалил контору. Но еще раз намекаю, посмотрите на заданное значение kill_st и сколько значений яркости вы пытаетесь запихнуть в таблицу размерностью 30? Ну и соответственно наверное (не особо вникал в код) также и считываете

#14 2021-08-07 20:12:51

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

г0сть пише:

Я по невнимательности уже спалил контору. Но еще раз намекаю, посмотрите на заданное значение kill_st и сколько значений яркости вы пытаетесь запихнуть в таблицу размерностью 30? Ну и соответственно наверное (не особо вникал в код) также и считываете

Якщо точно, то в таблиці з індексами від 0 до 30 міститься 31 елемент. Здається за межі таблиці не вилазив. Усі значення стабільно лежать в межах від 1 до 7. А в останній тридцятій комірці число 255. Я не можу допетрати, як воно виростає від 7 до максимального.

Неактивний

#15 2021-08-07 20:20:23

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

Vovk пише:

Якщо точно, то в таблиці з індексами від 0 до 30 міститься 31 елемент.

Серьезно? Т.е. вы задали таблицу на 30 элементов

#define kil_st 30

пытаетесь впихнуть в нее 31 элемент

for (int i = 0; i <= kil_st; i++) {
   jaskr[i] = 1.5 + 6 * i / kil_st;
   Serial.print(i);Serial.print(" ");Serial.print(jaskr[i]);   Serial.println("--------------------------------------------------");
  }

и при этом

Vovk пише:

Здається за межі таблиці не вилазив.

#16 2021-08-07 20:36:38

г0сть
Гість

Re: Допоможіть виловити таргана!

https://doc.arduino.ua/ru/prog/Array

#17 2021-08-07 20:52:27

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

г0сть пише:

https://doc.arduino.ua/ru/prog/Array

Дякую!

Ви змінили моє уявлення про Всесвіт масиви!

Неактивний

#18 2021-08-07 21:16:48

Vovk
Учасник
З Славута
Зареєстрований: 2021-08-07
Повідомлень: 10

Re: Допоможіть виловити таргана!

Дякую усім!

Виявляється я виліз за межі масиву. Зарезервована таблиця jaskr[30] містить 30 елементів з номерами від 0 до 29 включно. Я помилково вважав, що існує ще один елемент з індексом 30.

Добраніч!

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму