#1 2023-02-23 02:14:03

AGR0707
Учасник
Зареєстрований: 2023-02-23
Повідомлень: 1

Планувальник завдань та encoder KY-040

Доброї години всім.
Є домашній проект з набору arduino uno, ky-040 encoder, lcd 1602 i2c, rtm-2 i2c, 4 relay modules
Знайшов в мережі реалізацію для моїх потреб, оскільки до самостійного написання скетчу - ще не доріс (знайомий близько місяця)  sad  sad
Річ ось в чому. Після завантаження коду (бібліотеки ніби підключив необхідні), відображається початкова "заставка", а далі лише у натисненому енкодері щось гортається по "меню"...  Розбирався з кодом, що стосується енкодера.. Але без успіхів.  І поки не вирішу це питання не маю можливості рухатись далі. Для ідеального проекту, хотів ще додати 4 кнопки, котрі будуть працювати виключно у режимі "Вкл" /"Викл" (тому і енкодр не міняв на кнопкии).
Підкажіть будь ласка, чому не працює (де помилка може) енкодр??
Який прописати код для спрацювання підєднаних кнопок до кожного каналу??
Буду неймовірно вдячний за допомогу.

#include <avr/pgmspace.h>                                   // Подключаем библиотеку для работы с PROGMEM Arduino для хранения символов дисплея
#include <EEPROM.h>                                      // Подключаем библиотеку для работы с EEPROM Arduino для хранения значений таймеров
#include <Wire.h>                                       // Подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>                                // Подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем по шине I2C
#include <iarduino_Encoder_tmr.h>                               // Подключаем библиотеку iarduino_Encoder_tmr для работы с энкодерами через аппаратный таймер
#include <iarduino_RTC.h>                                   // Подключаем библиотеку iarduino_RTC для работы с часами реального времени
                                               //
//  ОБЪЯВЛЯЕМ КОНСТАНТЫ КОТОРЫЕ МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ:                     //
   const uint8_t  pinEncA   =       7;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino к которому подключён вывод «A» энкодера
   const uint8_t  pinEncB   =       8;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino к которому подключён вывод «B» энкодера
   const uint8_t  pinEncBTN  =       4;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino к которому подключён вывод «S» энкодера (кнопка)
   const uint8_t  pinChanel_1 =       5;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino который будет являеться выводом 1 канала (указываются только выводы с ШИМ, кроме выводов используемых 2 таймером Arduino)
   const uint8_t  pinChanel_2 =       6;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino который будет являеться выводом 2 канала (указываются только выводы с ШИМ, кроме выводов используемых 2 таймером Arduino)
   const uint8_t  pinChanel_3 =       9;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino который будет являеться выводом 3 канала (указываются только выводы с ШИМ, кроме выводов используемых 2 таймером Arduino)
   const uint8_t  pinChanel_4 =       10;                      // Определяем константу с указанием № вывода Arduino который будет являеться выводом 4 канала (указываются только выводы с ШИМ, кроме выводов используемых 2 таймером Arduino)
   const uint8_t  maxTimers  =       20;                      // Определяем константу с указанием максимального количества таймеров. Число не должно превышать количество байт EEPROM/8 (для Arduino Uno максимальное значение 128)
                                               //
//  ОБЪЯВЛЯЕМ КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СКЕТЧА:             //
   const byte   rusMem[38][8] PROGMEM =  {                       // Определяем массив в области памяти программ, каждый элемент которого является матрицей (еще одим массивом) представления символа на дисплее
           {31,16,16,30,17,17,30, 0}, { 0, 0,30,17,30,17,30, 0},          // Б, в, № матрицы символа в массиве: 00, 01
           {31,16,16,16,16,16,16, 0}, { 0, 0,30,16,16,16,16, 0},          // Г, г, № матрицы символа в массиве: 02, 03
           { 6,10,10,10,10,10,31,17}, {10,10,14, 2, 2, 0, 0, 0},          // Д, 4, № матрицы символа в массиве: 04, 05
           {17,17,17,19,21,25,17, 0}, { 0, 0,17,19,21,25,17, 0},          // И, и, № матрицы символа в массиве: 06, 07
           {21,17,17,19,21,25,17, 0}, { 10,4,17,19,21,25,17, 0},          // Й, й, № матрицы символа в массиве: 08, 09
           { 0, 0,18,20,24,20,18, 0}, { 0, 0,17,27,21,17,17, 0},          // к, м, № матрицы символа в массиве: 10, 11
           { 7, 9, 9, 9, 9, 9,17, 0}, { 0, 0, 7, 9, 9, 9,17, 0},          // Л, л, № матрицы символа в массиве: 12, 13
           {31,17,17,17,17,17,17, 0}, { 0, 0,17,17,31,17,17, 0},          // П  н, № матрицы символа в массиве: 14, 15
           {17,17,17,15, 1,17,14, 0}, { 0, 0,31, 4, 4, 4, 4, 0},          // У, т, № матрицы символа в массиве: 16, 17
           {17,17,17,15, 1, 1, 1, 0}, { 0, 0,17,17,15, 1, 1, 0},          // Ч, ч, № матрицы символа в массиве: 18, 19
           {17,17,17,29,19,19,29, 0}, { 0, 0,17,17,29,19,29, 0},          // Ы, ы, № матрицы символа в массиве: 20, 21
           {16,16,16,30,17,17,30, 0}, { 0, 0, 0, 0, 0, 0,21, 0},          // Ь, ..., № матрицы символа в массиве: 22, 23
           {18,21,21,29,21,21,18, 0}, { 0, 0,18,21,29,21,18, 0},          // Ю, ю, № матрицы символа в массиве: 24, 25
           {15,17,17,15, 5, 9,17, 0}, { 0, 0,15,17,15, 5, 9, 0},          // Я, я, № матрицы символа в массиве: 26, 27
           {31, 4,31, 0,31,16,31, 0}, {16,31,16, 0,10,21,31, 0},          // ПН, ВТ № матрицы символа в массиве: 28, 29
           {28,20,31, 0,17,17,31, 0}, {16,31,16, 0,31, 4,28, 0},          // СР, ЧТ № матрицы символа в массиве: 30, 31
           {16,31,16, 0,31,16,31, 0}, {23,21,31, 0,17,17,31, 0},          // ПТ, СБ № матрицы символа в массиве: 32, 33
           {17,17,31, 0,10,21,31, 0}, { 4,12, 4, 4,14, 0, 0, 0},          // ВС, 1  № матрицы символа в массиве: 34, 35
           {14, 2,14, 8,14, 0, 0, 0}, {14, 2,14, 2,14, 0, 0, 0}};          // 2, 3  № матрицы символа в массиве: 36, 37
   uint8_t     valArray[7] =       {0,0,0,0,0,0,0};               // Определяем массив элементы которого будут хранить различную информацию в зависимости от режима
   char      valChar[5] =        "  ";                    // Определяем массив символов (строку) информация которой будет отображаться на дисплее мигая
   uint8_t     valMode =         0;                      // Определяем переменную для хранения текущего режима (например: режим 31 - установка времени)
   uint8_t     valSubMode =        0;                      // Определяем переменную для хранения текущего подрежима (например: режим 31, подрежим 0 - установка часов, подрежим 1 - установка минут, подрежим 2 - установка секунд)
   uint8_t     valTimerNum =       0;                      // Определяем переменную для хранения номера выбранного таймера (от 0 до maxTimers-1)
   bool      flgDisplayUpdate =     1;                      // Определяем флаговую переменную, установка которой будет сигнализировать о необходимости обновления дисплея
   void      funcEncoderRead      (void);                    // Объявляем функцию в которой будут выполняться действия зависящие от состояния энкодера и режима
   void      funcDisplayUpdate     (void);                    // Объявляем функцию в которой будет обновляться информация дисплея в зависимости от режима, подрежима, выбранного таймера и значений массива valArray
   void      funcSetPWM        (void);                    // Объявляем функцию которая будет устанавливать сигналы ШИМ на каналах если текущее время совпало с временем таймеров
   void      funcSetChars       (uint8_t=255,uint8_t=255,uint8_t=255,uint8_t=255,uint8_t=255,uint8_t=255,uint8_t=255); // Объявляем функцию записывающую до 7 символов из массива rusMem по номерам его элементов в область CGRAM дисплея
   uint8_t     funcReadTimer       (uint8_t=0, uint8_t=0);            // Объявляем функцию для чтения одного из параметров таймера (№ таймера, № параметра)
   void      funcSaveTimer       (uint8_t=0, uint8_t=0, uint8_t=0);       // Объявляем функцию для записи одного из параметров таймера (№ таймера, № параметра, значение параметра)
   uint8_t     funcFindTimer       (void);                    // Объявляем функцию для поиска № следующего свободного (не установленного) таймера
   bool      funcTestTimer       (void);                    // Объявляем функцию для проверки соответствия данных в ячейках EEPROM Arduino значениям таймеров (если скетч запускается впервые, то данные в ячейках не будут соответствовать значениям таймеров и можно будет подготовить EEPROM к первому запуску скетча)
LiquidCrystal_I2C  lcd            (0x27,16,2);                  // Объявляем объект lcd для работы с дисплеем указывая (адрес I2C = 0x27, количество столбцов = 16, количество строк = 2)
iarduino_Encoder_tmr enc            (pinEncA,pinEncB);               // Объявляем объект enc для работы с энкодером указывая (№ вывода A, № вывода B)
iarduino_RTC     time           (RTC_DS1307);                 // Объявляем объект time для работы с часами RTC указывая (тип модуля)
#define       encPRESS 2                                // Определяем константу для удобочитаемости при определении состояния энкодера
                                               //
void setup(){                                         //
   enc.begin();                                       // Инициируем работу с энкодером
   time.begin();                                      // Инициируем работу с RTC модулем
   pinMode(pinEncBTN,  INPUT);                               // Переводим вывод с кнопкой энкодера в режим входа
   pinMode(pinChanel_1, OUTPUT);                              // Переводим вывод 1 канала в режим выхода
   pinMode(pinChanel_2, OUTPUT);                              // Переводим вывод 1 канала в режим выхода
   pinMode(pinChanel_3, OUTPUT);                              // Переводим вывод 1 канала в режим выхода
   pinMode(pinChanel_4, OUTPUT);                              // Переводим вывод 1 канала в режим выхода
   lcd.init();                                       // Инициируем работу с LCD дисплеем
   lcd.backlight();                                     // Включаем подсветку LCD дисплея
   funcSetChars(12,6);                                   // Загружаем элементы 12 и 6 массива rusMem в память CGRAM LCD дисплея. Эти элементы содержат графическое представление символов: «Л» и «И»
   lcd.setCursor(0,0);                                   // Устанавливаем курсор в верхний левый угол экрана (0 столбец, 0 строка)
   lcd.print(F("PE1E BPEMEH2"));                             // Выводим надпись «PEЛE BPEMEHИ». Буквы «Л» и «И» заменяем знаком '' и №, под которыми их графические представления были загружены в память CGRAM LCD дисплея.
   lcd.setCursor(5,1);                                   // Устанавливаем курсор в 5 столбец 1 строки (нумерация начинается с 0)
   lcd.print(F("GlowRider"));                               // Выводим надпись «iarduino.ru».
   delay(2000);                                       // Ждём, что бы надпись отображаемую на дисплее успели прочитать
   lcd.clear();                                       // Чистим экран,
   if(!funcTestTimer()){                                  // Если значения в EEPROM не соответствуют значениям таймера (например первый запуск данного скетча), то ...
     funcSetChars(14,4,2);                                // Загружаем элементы 14, 4 и 2 массива rusMem в память CGRAM LCD дисплея. Эти элементы содержат графическое представление символов: «П», «Д» и «Г»
     lcd.setCursor(0,0);                                 // Устанавливаем курсор в верхний левый угол экрана (0 столбец, 0 строка)
     lcd.print(F("1O23OTOBKA..."));                          // Выводим надпись «ПOДГOTOBKA...». Буквы «П», «Д» и «Г» заменяем знаком '' и №, под которыми их графические представления были загружены в память CGRAM LCD дисплея.
     for(uint8_t i=0; i<maxTimers; i++){                         // Проходим по всем возможным таймерам
     for(uint8_t j=0; j<8; j++){                             // Проходим по всем возможным параметрам каждого таймера
       funcSaveTimer(i,j,0);                              // Обнуляем все возможные параметры каждого таймера
     }} delay(1000); lcd.clear();                            // Ждём, что бы надпись отображаемую на дисплее успели прочитать, а потом чистим экран
   }                                            //
}                                               //
                                               //
void loop(){                                         //
   funcEncoderRead();                                    // Выполняем действия в соответствии с состоянием энкодера и режимом valMode
   funcDisplayUpdate();                                   // Обновляем информацию на дисплее в соответствии с режимом valMode и только если установлен флаг flgDisplayUpdate
   funcSetPWM();                                      // Выводим ШИМ
}                                               //
                                               //
//  ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СОТОЯНИЯ ЭНКОДЕРА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА  //
void funcEncoderRead(void){                                  //
   int i=enc.read();                                    // Определяем переменную i в которую читаем состояние энкодера (может принимать 1 из 3 значений: 0, encLEFT, encRIGHT а далее к ним прибавится еще и значение encPRESS)
   int j=255;                                        // Определяем переменную j для хранения № режима меню, в который требуется перейти (значение 255 означает что переход в другой режим не требуется)
   if(digitalRead(pinEncBTN)){i=encPRESS;}                         // Если нажата кнопка энкодера, то устанавливаем переменную i в значение encPRESS
   switch(valMode){                                     // Далее действуем в зависимости от значения переменной valMode (которая хранит № текущего режима меню)
     case 0:        if(i==encPRESS){j= 1;}                    // Если установлен режим 0 "Вне меню", то ...
   /* "00:00:00    " */ flgDisplayUpdate=1;                      // Устанавливаем флаг flgDisplayUpdate сигнализирующий о необходимости обновить информацию на дисплее
   /* "00.00.0000 XX  " */                                //
     break;                                        //
     case 1:        if(i==encPRESS){j=funcReadTimer()?11:12; valTimerNum=0;}   // Если установлен режим 1: "Меню" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ТАЙМЕРЫ", то ...
   /* "меню:      " */ if(i==encLEFT ){j= 3;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 3
   /* "<  ТАЙМЕРЫ  >" */ if(i==encRIGHT){j= 2;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 2
     break;                                        //
     case 2:        if(i==encPRESS){j=21;}                    // Если установлен режим 2: "Меню" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ЧАСЫ", то ...
   /* "меню:      " */ if(i==encLEFT ){j= 1;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 1
   /* "<   ЧАСЫ   >" */ if(i==encRIGHT){j= 3;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 3
     break;                                        // Если установлен режим 3: "Меню" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ВЫХОД", то ...
     case 3:        if(i==encPRESS){j= 0; valArray[0]=valArray[1]=valArray[2]=valArray[3]=0;}
   /* "меню:      " */ if(i==encLEFT ){j= 2;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 2
   /* "<  ВЫХОД   >" */ if(i==encRIGHT){j= 1;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 1
     break;                                        //
     case 11:        if(i==encPRESS){j=51;}                    // Если установлен режим 11: "Меню>таймеры" и нажав на энкодер, можно выбрать один из таймеров, то ...
   /* "меню>таймеры:  " */ if(i==encLEFT ){if(valTimerNum){valTimerNum--; lcd.clear(); flgDisplayUpdate=1;}else{j=14;}}
   /* "< 00:00-00:00-1>" */ if(i==encRIGHT){valTimerNum++; if(valTimerNum>=maxTimers){j=13;}else if(funcReadTimer(valTimerNum)){lcd.clear(); flgDisplayUpdate=1;}else{j=12;}}
     break;                                        //
     case 12:        if(i==encPRESS){j=41;}                    // Если установлен режим 12: "Меню>таймеры" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "НОВЫЙ ТАЙМЕР", то ...
   /* "меню>таймеры:  " */ if(i==encLEFT ){j=funcReadTimer()?11:14; if(funcReadTimer()){valTimerNum=funcFindTimer()-1;}}
   /* "< НОВЫЙ ТАЙМЕР >" */ if(i==encRIGHT){j=funcReadTimer()?13:14;}           // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 13 или 14 (зависит от наличия установленных таймеров)
     break;                                        //
     case 13:        if(i==encPRESS){j=42;}                    // Если установлен режим 13: "Меню>таймеры" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "CTEPETЬ BCE ТАЙМЕРЫ", то ...
   /* "меню>таймеры:  " */ if(i==encLEFT ){j=funcFindTimer()<maxTimers?12:11; valTimerNum=j==11?maxTimers-1:0;}
   /* "< CTEPETЬ BCE >" */ if(i==encRIGHT){j=14; valTimerNum=0;}             // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 14 и указываем что выбран таймер № 0
     break;                                        //
     case 14:        if(i==encPRESS){j= 1;}                    // Если установлен режим 14: "Меню>таймеры" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ВЫХОД", то ...
   /* "меню>таймеры:  " */ if(i==encLEFT ){j=funcReadTimer()?13:(funcFindTimer()<maxTimers?12:11); valTimerNum=0;}
   /* "<  ВЫХОД   >" */ if(i==encRIGHT){j=funcReadTimer()?11:(funcFindTimer()<maxTimers?12:13); valTimerNum=0;}
     break;                                        // Если установлен режим 21: "Меню>часы" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ВРЕМЯ", то ...
     case 21:        if(i==encPRESS){j=31; valSubMode=0; time.gettime(); valArray[0]=time.Hours; valArray[1]=time.minutes; valArray[2]=time.seconds;}
   /* "меню>часы:   " */ if(i==encLEFT ){j=23;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 23
   /* "<  ВРЕМЯ   >" */ if(i==encRIGHT){j=22;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 22
     break;                                        // Если установлен режим 22: "Меню>часы" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ДАТА", то ...
     case 22:        if(i==encPRESS){j=32; valSubMode=0; time.gettime(); valArray[0]=time.day; valArray[1]=time.month; valArray[2]=time.year; valArray[3]=time.weekday;}
   /* "меню>часы:   " */ if(i==encLEFT ){j=21;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 21
   /* "<   ДАТА   >" */ if(i==encRIGHT){j=23;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 23
     break;                                        //
     case 23:        if(i==encPRESS){j= 2;}                    // Если установлен режим 23: "Меню>часы" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ВЫХОД", то ...
   /* "меню>часы:   " */ if(i==encLEFT ){j=22;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 22
   /* "<  ВЫХОД   >" */ if(i==encRIGHT){j=21;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 21
     break;                                        // Если установлен режим 31: "Меню>часы>вpeмя" и управляя энкодером, можно установить время, то ...
     case 31:        if(i==encPRESS){            if(valSubMode==0){valSubMode=1;}else if(valSubMode==1){valSubMode=2;}else if(valSubMode==2){time.settime(valArray[2],valArray[1],valArray[0]); j=21;}}
   /* "меню>часы>вpeмя:" */ if(i==encLEFT ){valArray[valSubMode]--; if(valArray[0]>23){valArray[0]=23;} if(valArray[1]>59){valArray[1]=59;} if(valArray[2]>59){valArray[2]=59;}}
   /* "  00:00:00  " */ if(i==encRIGHT){valArray[valSubMode]++; if(valArray[0]>23){valArray[0]= 0;} if(valArray[1]>59){valArray[1]= 0;} if(valArray[2]>59){valArray[2]= 0;}}
                flgDisplayUpdate=1;                      // Устанавливаем флаг flgDisplayUpdate сигнализирующий о необходимости обновить информацию на дисплее
     break;                                        // Если установлен режим 32: "Меню>часы>дата" и управляя энкодером, можно установить дату, то ...
     case 32:        if(i==encPRESS){            if(valSubMode==0){valSubMode=1;}else if(valSubMode==1){valSubMode=2;}else if(valSubMode==2){valSubMode=3;}else if(valSubMode==3){time.settime(-1,-1,-1,valArray[0],valArray[1],valArray[2],valArray[3]); j=22;}}
   /* "MEHЮ>ЧACЫ>ДATA: " */ if(i==encLEFT ){valArray[valSubMode]--; if(valArray[0]==0){valArray[0]=31;} if(valArray[1]==0){valArray[1]=12;} if(valArray[2]>99){valArray[2]=99;} if(valArray[3]>6){valArray[3]=6;}}
   /* " 00.00.0000 пт " */ if(i==encRIGHT){valArray[valSubMode]++; if(valArray[0]>31){valArray[0]= 1;} if(valArray[1]>12){valArray[1]= 1;} if(valArray[2]>99){valArray[2]= 0;} if(valArray[3]>6){valArray[3]=0;}}
                flgDisplayUpdate=1;                      // Устанавливаем флаг flgDisplayUpdate сигнализирующий о необходимости обновить информацию на дисплее
     break;                                        //
     case 41:                                       // Если установлен режим 41: "HOBЫЙ TAЙMEP CO3ДAH", то данный режим сбросится в режим 61 через 2 секунды вне зависимости от состояния энкодера ...
   /* " HOBЫЙ TAЙMEP " */ j=61; valTimerNum=funcFindTimer(); valSubMode=0; valArray[0]=0; valArray[1]=0; valArray[2]=0; valArray[3]=0; valArray[4]=1; funcSaveTimer(valTimerNum,0,1); funcSaveTimer(valTimerNum,1); funcSaveTimer(valTimerNum,2); funcSaveTimer(valTimerNum,3); funcSaveTimer(valTimerNum,4); funcSaveTimer(valTimerNum,5,1); funcSaveTimer(valTimerNum,6,100); funcSaveTimer(valTimerNum,7,127);
   /* "   CO3ДAH   " */ delay(2000);                         //
     break;                                        //
     case 42:                                       // Если установлен режим 42: "BCE TAЙMEPЫ УДAЛEHЫ", то данный режим сбросится в режим 12 через 2 секунды вне зависимости от состояния энкодера ...
   /* " BCE TAЙMEPЫ  " */ j=12; for(valArray[0]=0; valArray[0]<maxTimers; valArray[0]++){funcSaveTimer(valArray[0]);}
   /* "  УДAЛEHЫ   " */ delay(2000);                         //
     break;                                        //
     case 43:                                       // Если установлен режим 43: "TAЙMEP УДAЛEH", то данный режим сбросится в режим 11 или 12 через 2 секунды вне зависимости от состояния энкодера ...
   /* "   TAЙMEP   " */ j=12; valArray[0]=valTimerNum; valArray[1]=funcFindTimer()-1; if(valArray[0]<valArray[1]){j=11; valTimerNum=valArray[0];}else if(valArray[1]>0){j=11; valTimerNum=valArray[0]-1;} for(int k=valArray[0]; k<valArray[1]; k++){for(uint8_t l=0; l<8; l++){funcSaveTimer(k,l,funcReadTimer(k+1,l));}} funcSaveTimer(valArray[1]);
   /* "   УДAЛEH   " */ delay(2000);                         //
     break;                                        // Если установлен режим 51: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "BPEMЯ И KAHAЛ", то ...
     case 51:        if(i==encPRESS){j=61; valSubMode=0; valArray[0]=funcReadTimer(valTimerNum,1); valArray[1]=funcReadTimer(valTimerNum,2); valArray[2]=funcReadTimer(valTimerNum,3); valArray[3]=funcReadTimer(valTimerNum,4); valArray[4]=funcReadTimer(valTimerNum,5);}
   /* "m>тайmеры>00:00." */ if(i==encLEFT ){j=55;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 55
   /* "<BPEMЯ И KAHAЛ>" */ if(i==encRIGHT){j=52;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 52
     break;                                        // Если установлен режим 52: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ПOBTOPЫ", то ...
     case 52:        if(i==encPRESS){j=62; valSubMode=0; valArray[0]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),6); valArray[1]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),5); valArray[2]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),4); valArray[3]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),3); valArray[4]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),2); valArray[5]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),1); valArray[6]=bitRead(funcReadTimer(valTimerNum,7),0);}
   /* "m>тайmеры>00:00." */ if(i==encLEFT ){j=51;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 51
   /* "<  ПOBTOPЫ  >" */ if(i==encRIGHT){j=53;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 53
     break;                                        // Если установлен режим 53: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "УPOBEHЬ CИГНАЛА", то ...
     case 53:        if(i==encPRESS){j=63; valArray[0]=funcReadTimer(valTimerNum,6);}
   /* "m>тайmеры>00:00." */ if(i==encLEFT ){j=52;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 52
   /* "< УPOBEHb CИГН.>" */ if(i==encRIGHT){j=54;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 54
     break;                                        //
     case 54:        if(i==encPRESS){j=43;}                    // Если установлен режим 54: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "CTEPETЬ TAЙMEP", то ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ if(i==encLEFT ){j=53;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 53
   /* "<CTEPETЬ TAЙMEP>" */ if(i==encRIGHT){j=55;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 55
     break;                                        //
     case 55:        if(i==encPRESS){j=11;}                    // Если установлен режим 55: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер" и нажав на энкодер, можно выбрать пункт "ВЫХОД", то ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ if(i==encLEFT ){j=54;}                    // Если энкодер поворачивается влево, то переходим в режим 54
   /* "<  ВЫХОД   >" */ if(i==encRIGHT){j=51;}                    // Если энкодер поворачивается вправо, то переходим в режим 51
     break;                                        // Если установлен режим 61: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер>время_и_канал" и управляя энкодером, можно установить время и канал таймера, то ...
     case 61:        if(i==encPRESS){if(valSubMode==0){valSubMode=1;}else if(valSubMode==1){valSubMode=2;}else if(valSubMode==2){valSubMode=3;}else if(valSubMode==3){valSubMode=4;}else if(valSubMode==4){
                j=51; funcSaveTimer(valTimerNum,0,1); funcSaveTimer(valTimerNum,1,valArray[0]); funcSaveTimer(valTimerNum,2,valArray[1]); funcSaveTimer(valTimerNum,3,valArray[2]); funcSaveTimer(valTimerNum,4,valArray[3]); funcSaveTimer(valTimerNum,5,valArray[4]);}}
   /* "м>таймер>вpeмя: " */ if(i==encLEFT ){valArray[valSubMode]--; if(valArray[0]>23){valArray[0]=23;} if(valArray[1]>59){valArray[1]=59;} if(valArray[2]>23){valArray[2]=23;} if(valArray[3]>59){valArray[3]=59;} if(valArray[4]==0){valArray[4]=4;}}
   /* " 00:00-00:00 к0 " */ if(i==encRIGHT){valArray[valSubMode]++; if(valArray[0]>23){valArray[0]= 0;} if(valArray[1]>59){valArray[1]= 0;} if(valArray[2]>23){valArray[2]= 0;} if(valArray[3]>59){valArray[3]= 0;} if(valArray[4]> 4){valArray[4]=1;}}
                flgDisplayUpdate=1;                      // Устанавливаем флаг flgDisplayUpdate сигнализирующий о необходимости обновить информацию на дисплее
     break;                                        // Если установлен режим 62: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер>повторы" и управляя энкодером, можно установить повторы таймера, то ...
     case 62:        if(i==encPRESS){flgDisplayUpdate=1; if(valSubMode==0){valSubMode=1;}else if(valSubMode==1){valSubMode=2;}else if(valSubMode==2){valSubMode=3;}else if(valSubMode==3){valSubMode=4;}else if(valSubMode==4){valSubMode=5;}else if(valSubMode==5){valSubMode=6;}else if(valSubMode==6){
                j=52; uint8_t k=0; bitWrite(k,6,valArray[0]); bitWrite(k,5,valArray[1]); bitWrite(k,4,valArray[2]); bitWrite(k,3,valArray[3]); bitWrite(k,2,valArray[4]); bitWrite(k,1,valArray[5]); bitWrite(k,0,valArray[6]); funcSaveTimer(valTimerNum,7,k); lcd.noBlink();}}
   /* " * * * * * * * " */ if(i==encLEFT ){flgDisplayUpdate=1; if(valArray[valSubMode]){valArray[valSubMode]=0;}else{valArray[valSubMode]=1;}}
   /* " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " */ if(i==encRIGHT){flgDisplayUpdate=1; if(valArray[valSubMode]){valArray[valSubMode]=0;}else{valArray[valSubMode]=1;}}
     break;                                        // Если установлен режим 63: "Меню>тайmеры>выбранный_таймер>уровень_сигнала" и управляя энкодером, можно установить уровень сигнала таймера, то ...
     case 63:        if(i==encPRESS){j=53; funcSaveTimer(valTimerNum,6,valArray[0]);}
   /* "м>тaймep>cигнaл:" */ if(i==encLEFT ){flgDisplayUpdate=1; valArray[0]-=5; if(valArray[0]>100){valArray[0]= 5;} if(valArray[0]<5){valArray[0]=5;}}
   /* "   100%   " */ if(i==encRIGHT){flgDisplayUpdate=1; valArray[0]+=5; if(valArray[0]>100){valArray[0]=100;}}
     break;                                        //
   }                                            //
   if(j<255){lcd.clear(); flgDisplayUpdate=1; valMode=j;}                  // Если требуется сменить режим, то чистим экран, устанавливаем флаг необходимости обновления экрана flgDisplayUpdate и устанавливаем новый режим valMode
   if(i==encPRESS){while(digitalRead(pinEncBTN)){delay(50);}}                // Если была нажата кнопка энкодера, то ждём пока она не будет отпущена (с задержками по 50мс для подавления дребезга)
}                                               //
                                               //
//  ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ                             //
void funcDisplayUpdate(){                                   //
   if(flgDisplayUpdate){   flgDisplayUpdate=0;                      // Обновление дисплея происходит только если был установлен флаг flgDisplayUpdate
   switch(valMode){                                     // Далее действуем в зависимости от значения переменной valMode (которая хранит № текущего режима меню)
     case 0:        funcSetChars(35,36,37,5,3,0,time.weekday==4?18:14);      // Если установлен режим 0, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1-«1» 2-«2» 3-«3» 4-«4» 5-«г» 6-«Б» 7-«П/Ч» и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "00:00:00    " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(time.gettime("H:i:s"));    // Выводим верхнюю строку
   /* "00.00.0000г. ПН " */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(time.gettime("d.m.Y5."));   //
                lcd.setCursor(13,1); lcd.print(time.weekday==1?"7H":(time.weekday==2?"BT":(time.weekday==3?"CP":(time.weekday==4?"7T":(time.weekday==5?"7T":(time.weekday==6?"C6":("BC")))))));
                lcd.setCursor(12,0); lcd.print("  "); valArray[4]=15; if(valArray[3]){lcd.setCursor(valArray[4],0); lcd.print("4"); valArray[4]--;} if(valArray[2]){lcd.setCursor(valArray[4],0); lcd.print("3"); valArray[4]--;} if(valArray[1]){lcd.setCursor(valArray[4],0); lcd.print("2"); valArray[4]--;} if(valArray[0]){lcd.setCursor(valArray[4],0); lcd.print("1"); valArray[4]--;}
     break;                                        //
     case 1:        funcSetChars(11,15,25,9,20);                 // Если установлен режим 1, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4Й 5Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню:      " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23:"));        // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ТАЙМЕРЫ  >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  TA4MEP5  >"));   //
     break;                                        //
     case 2:        funcSetChars(11,15,25,18,20);                 // Если установлен режим 2, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4Ч 5Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню:      " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23:"));        // Выводим верхнюю строку
   /* "<   ЧАСЫ   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<   4AC5   >"));   //
     break;                                        //
     case 3:        funcSetChars(11,15,25,4,20);                 // Если установлен режим 3, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4Д 5Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню:      " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23:"));        // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ВЫХОД   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  B5XO4   >"));   //
     break;                                        //
     case 11:        funcSetChars(15,25,17,9,21);                 // Если установлен режим 11, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1н 2ю 3т 4й 5ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>таймеры:  " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("me12>3a4mep5:"));   // Выводим верхнюю строку
   /* "< 00:00-00:00-1>" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("< 00:00-00:00-0>"));    //
                lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1));
                lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2));
                lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,3)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,3));
                lcd.setCursor(11,1); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,4)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,4));
                lcd.setCursor(14,1);                          lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,5));
     break;                                        //
     case 12:        funcSetChars(15,25,17,9,21,8,20);               // Если установлен режим 12, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1н 2ю 3т 4й 5ы 6Й 7Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>таймеры:  " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("me12>3a4mep5:"));   // Выводим верхнюю строку
   /* "< НОВЫЙ ТАЙМЕР >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("< HOB76 TA6MEP >"));   //
     break;                                        //
     case 13:        funcSetChars(15,25,17,9,21,22);                // Если установлен режим 13, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1н 2ю 3т 4й 5ы 6Ь и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>таймеры:  " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("me12>3a4mep5:"));   // Выводим верхнюю строку
   /* "< CTEPETь BCE >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("< CTEPET6 BCE >"));    //
     break;                                        //
     case 14:        funcSetChars(15,25,17,9,21,4,20);               // Если установлен режим 14, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1н 2ю 3т 4й 5ы 6Д 7Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>таймеры:  " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("me12>3a4mep5:"));   // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ВЫХОД   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  B7XO6   >"));   //
     break;                                        //
     case 21:        funcSetChars(11,15,25,19,21,26);               // Если установлен режим 21, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4ч 5ы 6Я и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>часы:   " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23>4ac5:"));     // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ВРЕМЯ   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  BPEM6   >"));    //
     break;                                        //
     case 22:        funcSetChars(11,15,25,19,21,4);                // Если установлен режим 22, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4ч 5ы 6Д и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>часы:   " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23>4ac5:"));     // Выводим верхнюю строку
   /* "<   ДАТА   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<   6ATA   >"));    //
     break;                                        //
     case 23:        funcSetChars(11,15,25,19,21,4,20);              // Если установлен режим 23, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4ч 5ы 6Д 7Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>часы:   " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23>4ac5:"));     // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ВЫХОД   >" */ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  B7XO6   >"));   //
     break;                                        //
     case 31:        funcSetChars(11,15,25,19,21,1,27);              // Если установлен режим 31, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2н 3ю 4ч 5ы 6в 7я и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "меню>часы>вpeмя:" */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1e23>4ac5>6pe17:"));// Выводим верхнюю строку
   /* "  00:00:00  " */ lcd.setCursor(4, 1); valChar[0]=valArray[0]/10+48; valChar[1]=valArray[0]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==0)?" ":valChar); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(7, 1); valChar[0]=valArray[1]/10+48; valChar[1]=valArray[1]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==1)?" ":valChar); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(10,1); valChar[0]=valArray[2]/10+48; valChar[1]=valArray[2]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==2)?" ":valChar);
     break;                                        //
     case 32:        funcSetChars(24,18,20,4,14,0);                // Если установлен режим 32, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1Ю 2Ч 3Ы 4Д 5П 6Б и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "MEHЮ>ЧACЫ>ДATA: " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("MEH1>2AC3>4ATA:"));   // Выводим верхнюю строку
   /* " 00.00.0000 пт " */ lcd.setCursor(1, 1); valChar[0]=valArray[0]/10+48; valChar[1]=valArray[0]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==0)?" ":valChar); lcd.print(".");
                lcd.setCursor(4, 1); valChar[0]=valArray[1]/10+48; valChar[1]=valArray[1]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==1)?" ":valChar); lcd.print(".");
                lcd.setCursor(7, 1); valChar[0]='2'; valChar[1]='0'; valChar[2]=valArray[2]/10+48; valChar[3]=valArray[2]%10+48; valChar[4]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==2)?"  ":valChar);
                lcd.setCursor(12,1); strcpy(valChar,(valArray[3]==1?"5H":(valArray[3]==2?"BT":(valArray[3]==3?"CP":(valArray[3]==4?"2T":(valArray[3]==5?"5T":(valArray[3]==6?"C6":("BC")))))))); valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==3)?" ":valChar);
     break;                                        //
     case 41:        funcSetChars(20,8,4);                     // Если установлен режим 41, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1Ы 2Й 3Д и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* " HOBЫЙ TAЙMEP " */ lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(F("HOB12 TA2MEP"));     // Выводим верхнюю строку
   /* "   CO3ДAH   " */ lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(F("CO33AH"));         //
     break;                                        //
     case 42:        funcSetChars(20,8,4,16,12);                  // Если установлен режим 42, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1Ы 2Й 3Д 4У 5Л и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* " BCE TAЙMEPЫ  " */ lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(F("BCE TA2MEP1"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "  УДAЛEHЫ   " */ lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(F("43A5EH1"));       //
     break;                                        //
     case 43:        funcSetChars(8,16,4,12);                   // Если установлен режим 43, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1Й 2У 3Д 4Л и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "   TAЙMEP   " */ lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(F("TA1MEP"));         // Выводим верхнюю строку
   /* "   УДAЛEH   " */ lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(F("23A4EH"));        //
     break;                                        //
     case 51:        funcSetChars(17,9,21,23,26,6,12);               // Если установлен режим 51, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1т 2й 3ы 4. 5Я 6И 7Л и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("m>1a2mep3>"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "<BPEM* * KAHA*>" */ lcd.setCursor(10,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(13,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)); lcd.print("4");
                lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<BPEM5 6 KAHA7>"));   //
     break;                                        //
     case 52:        funcSetChars(17,9,21,23,14,20);                // Если установлен режим 52, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1т 2й 3ы 4. 5П 6Ы и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("m>1a2mep3>"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ПOBTOPЫ  >" */ lcd.setCursor(10,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(13,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)); lcd.print("4");
                lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  5OBTOP6  >"));   //
     break;                                        //
     case 53:        funcSetChars(17,9,21,23,16,6,2);               // Если установлен режим 53, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1т 2й 3ы 4. 5У 6И 7Г и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("m>1a2mep3>"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "< УPOBEHb CИГН.>" */ lcd.setCursor(10,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(13,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)); lcd.print("4");
                lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("< 5POBEHb C67H.>"));   //
     break;                                        //
     case 54:        funcSetChars(17,9,21,23,22,8);                // Если установлен режим 54, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1т 2й 3ы 4. 5Ь 6Й и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("m>1a2mep3>"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "<CTEPETЬ TAЙMEP>" */ lcd.setCursor(10,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(13,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)); lcd.print("4");
                lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<CTEPET5 TA6MEP>"));   //
     break;                                        //
     case 55:        funcSetChars(17,9,21,23,20,4);                // Если установлен режим 55, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1т 2й 3ы 4. 5Ы 6Д и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "m>тайmеры>00:00." */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("m>1a2mep3>"));      // Выводим верхнюю строку
   /* "<  ВЫХОД   >" */ lcd.setCursor(10,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,1)); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(13,0); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)<10?"0":""); lcd.print(funcReadTimer(valTimerNum,2)); lcd.print("4");
                lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("<  B5XO6   >"));   //
     break;                                        //
     case 61:        funcSetChars(11,17,9,21,1,27,10);               // Если установлен режим 61, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2т 3й 4ы 5в 6я 7к и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "м>таймер>вpeмя: " */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1>2a31ep>5pe16:")); // Выводим верхнюю строку
   /* " 00:00-00:00 к0 " */ lcd.setCursor(1, 1); valChar[0]=valArray[0]/10+48; valChar[1]=valArray[0]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==0)?" ":valChar); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(4, 1); valChar[0]=valArray[1]/10+48; valChar[1]=valArray[1]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==1)?" ":valChar); lcd.print("-");
                lcd.setCursor(7, 1); valChar[0]=valArray[2]/10+48; valChar[1]=valArray[2]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==2)?" ":valChar); lcd.print(":");
                lcd.setCursor(10,1); valChar[0]=valArray[3]/10+48; valChar[1]=valArray[3]%10+48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==3)?" ":valChar);
                lcd.setCursor(13,1); valChar[0]=7;         valChar[1]=valArray[4]  +48; valChar[2]=0; lcd.print((millis()%1000<500 && valSubMode==4)?" ":valChar);
     break;                                        //
     case 62:        funcSetChars(28,29,30,31,32,33,34);              // Если установлен режим 62, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1-ПН 2-ВТ 3-СР 4-ЧТ 5-ПТ 6-ВТ 7-СР и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* " * * * * * * * " */ lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("1 2 3 4 5 6 7");    // Выводим верхнюю строку
   /* " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " */ lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(valArray[0]?"^":" "); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(valArray[1]?"^":" "); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(valArray[2]?"^":" "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(valArray[3]?"^":" "); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(valArray[4]?"^":" "); lcd.setCursor(11,1); lcd.print(valArray[5]?"^":" "); lcd.setCursor(13,1); lcd.print(valArray[6]?"^":" ");
                lcd.setCursor(valSubMode*2+1, 1); lcd.blink();        //
     break;                                        //
     case 63:        funcSetChars(11,17,9,7,3,15,13);               // Если установлен режим 63, то загружаем символы в CGRAM лисплея в следующем порядке: 1м 2т 3й 4и 5г 6н 7л и выводим информацию для данного режима на дисплей ...
   /* "м>тaймep>cигнaл:" */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("1>2a31ep>c456a7:"));// Выводим верхнюю строку
   /* "   100%   " */ lcd.setCursor(6, 1); valChar[0]=valArray[0]/100+48; valChar[1]=valArray[0]%100/10+48; valChar[2]=valArray[0]%10+48; valChar[3]=0; lcd.print(valChar); lcd.print("%");
     break;                                        //
}  }}                                            //
                                               //
//  ВЫВОД СИГНАЛОВ ШИМ                                    //
void funcSetPWM(void){                                    //
   static uint8_t setChanel[4] = {0,0,0,0};                         // Определяем массив, каждый элемент которого соответствует уровню сигнала (от 0 до 100%) установленного на соответствующем канале
   if(valMode==0){                                     // Если текущий режим равен 0 "Вне меню", то ...
     uint8_t getChanel[4]  = {0,0,0,0};                         // Определяем массив, каждый элемент которого соответствует уровню сигнала (от 0 до 100%) прочитанного из октивированного таймера для соответствующего канала
     uint32_t timeRTC    = 0;                             // Определяем переменную для хранения текущего времени ввиде секунд прошедших с полуночи текущего дня (от 00:00:00)
     uint32_t timeTimerStart = 0;                             // Определяем переменную для хранения времени старта таймера (для каждого таймера в теле цикла for) ввиде секунд прошедших с полуночи текущего дня (от 00:00:00)
     uint32_t timeTimerStop = 0;                             // Определяем переменную для хранения времени сброса таймера (для каждого таймера в теле цикла for) ввиде секунд прошедших с полуночи текущего дня (от 00:00:00)
     uint8_t timeWeekday  = 0;                             // Определяем переменную для хранения текущего деня недели в формате: 1-ПН, 2-ВТ, 3-СР, 4-ЧТ, 5-ПТ, 6-СБ, 7-ВС
     valArray[0]=valArray[1]=valArray[2]=valArray[3]=0;                  // В первые 4 элемента массива valArray будет записана 1, если на соответствующем канале будет установлен сигнал
     timeRTC = (uint32_t) time.Hours*3600+time.minutes*60+time.seconds;          // Получаем количество секунд прошедшее с полуночи текущего дня (от 00:00:00). Значения переменных объекта time являются актуальными, т.к. в данном режиме (valMode) в функции funcDisplayUpdate было обращение к функции time.gettime
     timeWeekday = time.weekday; if(timeWeekday==0){timeWeekday=7;}            // Получаем текущий день недели в формате: 1-ПН, 2-ВТ, 3-СР, 4-ЧТ, 5-ПТ, 6-СБ, 7-ВС
     for(uint8_t i=0; i<maxTimers; i++){                         // Проходим по всем таймерам, ...
     if (funcReadTimer(i)){                                // Если очередной таймер является установленным, то ...
     if (bitRead(funcReadTimer(i,7),7-timeWeekday)){                   // Если день недели повтора таймера совпал с текушим днём недели, то ...
       timeTimerStart=(uint32_t)funcReadTimer(i,1)*3600+funcReadTimer(i,2)*60;     // Читаем время старта очередного таймера ввиде количества секунд прошедших от полуночи текущего дня (от 00:00:00)
       timeTimerStop =(uint32_t)funcReadTimer(i,3)*3600+funcReadTimer(i,4)*60;     // Читаем время сброса очередного таймера ввиде количества секунд прошедших от полуночи текущего дня (от 00:00:00)
       if(timeTimerStart<=timeRTC && timeRTC<timeTimerStop){              // Если текущее время находится между временем старта и сброса таймера, то ...
         getChanel[funcReadTimer(i,5)-1]=funcReadTimer(i,6);             // Читаем из таймера уровень сигнала который требуется установить на требуемом канале
         valArray [funcReadTimer(i,5)-1]=1;                      // Сохраняем тот факт, что установлен сигнал на требуемом канале
       }                                        //
     }}}                                         //
     if(setChanel[0]!=getChanel[0]){setChanel[0]=getChanel[0]; analogWrite(pinChanel_1, map(getChanel[0], 0,100, 0,255));} // выводим ШИМ на 1 канал
     if(setChanel[1]!=getChanel[1]){setChanel[1]=getChanel[1]; analogWrite(pinChanel_2, map(getChanel[1], 0,100, 0,255));} // выводим ШИМ на 2 канал
     if(setChanel[2]!=getChanel[2]){setChanel[2]=getChanel[2]; analogWrite(pinChanel_3, map(getChanel[2], 0,100, 0,255));} // выводим ШИМ на 3 канал
     if(setChanel[3]!=getChanel[3]){setChanel[3]=getChanel[3]; analogWrite(pinChanel_4, map(getChanel[3], 0,100, 0,255));} // выводим ШИМ на 4 канал
   }                                            //
}                                               //
//  ЗАПИСЬ ДО 7 СИМВОЛОВ В CGRAM ДИСПЛЕЯ                           //
void funcSetChars(uint8_t i1, uint8_t i2, uint8_t i3, uint8_t i4, uint8_t i5, uint8_t i6, uint8_t i7){ byte i[8];
   if(i1<255){memcpy_P(i, rusMem[i1], 8); lcd.createChar(1, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i1 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 1
   if(i2<255){memcpy_P(i, rusMem[i2], 8); lcd.createChar(2, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i2 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 2
   if(i3<255){memcpy_P(i, rusMem[i3], 8); lcd.createChar(3, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i3 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 3
   if(i4<255){memcpy_P(i, rusMem[i4], 8); lcd.createChar(4, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i4 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 4
   if(i5<255){memcpy_P(i, rusMem[i5], 8); lcd.createChar(5, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i5 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 5
   if(i6<255){memcpy_P(i, rusMem[i6], 8); lcd.createChar(6, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i6 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 6
   if(i7<255){memcpy_P(i, rusMem[i7], 8); lcd.createChar(7, i);}              // Записываем символ i (взятый из элемента № i7 массива rusMem хранящегося в PROGMEM Arduino) в CGRAM дисплея под номером 7
}                                               //
//  ЧТЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ПАРАМЕТРОВ ТАЙМЕРА                           //
uint8_t funcReadTimer(uint8_t i, uint8_t j){return EEPROM[i*8+j];}              //
//  ПОИСК НОВОГО ТАЙМЕРА                                   //
uint8_t funcFindTimer(void){uint8_t i=0; while(funcReadTimer(i)){i++; if(i>=maxTimers){break;}} return i;}
//  СОХРАНЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ПАРАМЕТРОВ ТАЙМЕРА                         //
void funcSaveTimer(uint8_t i, uint8_t j, uint8_t k){EEPROM[i*8+j]=k;}             //
//  ПРОВЕРКА ДАННЫХ ТАЙМЕРОВ В EEPROM                            //
bool funcTestTimer(void){for(uint8_t i=0; i<maxTimers; i++){if(funcReadTimer(i,0)>1){return false;} if(funcReadTimer(i,1)>23){return false;} if(funcReadTimer(i,2)>59){return false;} if(funcReadTimer(i,3)>23){return false;} if(funcReadTimer(i,4)>59){return false;}} return true;}

Неактивний

#2 2023-03-11 21:45:12

Roman1984
Учасник
Зареєстрований: 2017-02-17
Повідомлень: 97

Re: Планувальник завдань та encoder KY-040

Здравствуйте. Разбираться в чужом коде мало кому нравится. Проще написать с нуля по вашим требованиям. Если хотите, могу заново написать программу с подробными комментариями и схемой согласно вашего технического задания. Цена будет зависеть от сложности реализации. Будет желание - обращайтесь: petrovskyi.rv@gmail.com

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму