#1 2022-10-24 15:38:31

DoNtUo
Учасник
З Львів
Зареєстрований: 2022-10-14
Повідомлень: 6

Refactoring code

Добрий день(вечі). Я недавно написав пінг понг та хотів би покращити код.

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
//ball
byte ballx = 1;
byte bally = 1;
byte dirx = 1;
byte diry = 1;
byte r = 2;
byte pin_butt = 8;
//racket
int racketx;
byte rackety = 40;
byte width_racket = 10;
//health
int health = 3;
//score
int score;
boolean first = 0;
// Software SPI (slower updates, more flexible pin options):
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 
 display.begin();
 display.setContrast(50);
 display.clearDisplay();
 display.display();
 pinMode(pin_butt, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 while (health){
  if (first){delay(1000); first=0;}
  if (!digitalRead(pin_butt)){health++;}
  Serial.println(score);
  draw_lifes();
  draw_lines();
  draw_platform();
  draw_ball();
  display.display();
  display.clearDisplay();
 }
 if (!digitalRead(pin_butt)){health = 3; first = 1;}
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,10);
 display.println("Game over");
 display.setCursor(0,25);
 display.println("Score:");
 display.setCursor(0,35);
 display.println(score);
 display.display();
}byte check_dir_bally(){
 if (bally + r >= 40 and bally - r <= 39){
   for (byte i = ballx - r; i <= ballx + r; i++){
    for (byte b = 0; b <= width_racket; b++){
     if (i == racketx + b){score ++; return diry * -1; break;}}}}
 else{
  if(bally - r <= 1){return diry;}
  else if (bally + r >= 47){health--; first++;
  ballx = random(1, 83); bally = random(1, 15);
  delay(500);}}}

byte check_dir_ballx(){
 if (ballx + r >= 83) {return dirx * -1;}
 else if (ballx - r <= 1) {return dirx;}}
 
void draw_ball(){
 ballx += check_dir_ballx();
 bally += check_dir_bally();
 display.fillCircle(ballx,bally,r,1);}
 
void draw_platform(){
 racketx = analogRead(A0);
 racketx = map(racketx, 0, 1023, 1, 84 - width_racket - 1);
 racketx = constrain(racketx, 0, 77);
 display.drawLine(racketx,rackety, racketx + width_racket, rackety, 1);
 display.drawLine(racketx,rackety - 1, racketx + width_racket, rackety - 1, 1);
 randomSeed(racketx);}
 
void draw_lines() {
 display.drawLine(0,0, 0, 47, 1);
 display.drawLine(0,0, 83, 0, 1);
 display.drawLine(0,47, 83, 47, 1);
 display.drawLine(83,0, 83, 47, 1);
 }

void draw_lifes(){
 byte x = 3;
 byte y = 3;
 byte x1 = 2;
 for (byte a = 0; a <= health - 1; a++){
  display.drawPixel(x, 3, 1); 
  x += 2; 
  }
 }

ну і також репозиторій на гітхабі

Остання редакція DoNtUo (2022-10-24 15:41:15)

Неактивний

#2 2022-11-07 17:22:39

cg_shura
Учасник
Зареєстрований: 2022-01-08
Повідомлень: 9

Re: Refactoring code

Так чтобы отрефакторить, надо убедиться что ничего не сломано будет после. У вас тесты есть для этого кода?

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму