#1 2020-04-28 18:10:42

Romanvd
Участник
Зарегистрирован: 2020-03-31
Сообщений: 9

Your Dht11 went oflfine

Доброго дня, я новачок за допомогою інструкцій в інтернеті написав код і при роботі через хвилину після включення на телефоні вибиває Your Dht11 test went offline.Буду дуже вдячний хто поможе вирішити цю проблему

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей

char auth[] = "cvqv1m6B1BQVRple1Vx-TO4ZnuCvd1hM"; //ID blynk

/* WiFi credentials */
const char* ssid2 = "InetHome 35"; //Имя точки доступа WIFI 
const char* password2 = "123321123321"; //пароль точки доступа WIFI 

char ssid[] = "InetHome 35";   //підключення до wifi
char pass[] = "123321123321";

/* TIMER */
SimpleTimer timer;

/* DS18B20 Temperature Sensor */
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 подключаем на D4 на плате 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
int temp_0;
int temp_1;
const int girc = 13;              //гірконг пін(d7)
const int girc_2 = 12;              //гірконг пін(d6)
int gircstate = 0;        // статус гірконгу
int gircstate_2 = 0;        // статус гірконгу
int maxtemp = 26 ;        //Максимальна температура;
int mintemp = 20;
//мінімальна температура;
int buzer = 14;          //Підключення бузера(D5)
int val = 0;
int val_3 = 0;

void setup()
{
 lcd.begin();
 lcd.setCursor(5, 0);       // Устанавливаем курсор в позицию (3 столбец, 0 строка)
 lcd.print("I start");
 lcd.setCursor(3, 1);       // Устанавливаем курсор в позицию (3 столбец, 0 строка)
 lcd.print("");         // Выводим текст , начиная с установленной позиции курсора
 pinMode(buzer, OUTPUT);      //Ініцилізація бузера
 pinMode(girc, INPUT);    //Ініцалізація гірконгу
 pinMode(girc_2, INPUT);    //Ініцалізація гірконгу
 Serial.begin(115200);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);   //Підключення до wifi
 DS18B20.begin();
 timer.setInterval(1000L, getSendData);
 Serial.println(" ");
 Serial.println("Testing Dual Sensor data");
 Blynk.notify("Пристрій запустився");             //Пристрій запустився (push)
 Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Пристрій запустився");
 lcd.backlight();         // Включаем подсветку LCD дисплея
 lcd.setCursor(5, 0);       // Устанавливаем курсор в позицию (3 столбец, 0 строка)
 lcd.print("I work!");         // Выводим текст "LCD", начиная с установленной позиции курсора
 delay(2000);
 lcd.clear();           // Чистим дисплей (надпись безвозвратно исчезнет с дисплея)
}

void loop()
{
 lcdinfo();
 gircstate = digitalRead(girc);        //Зчитування статусу гірконга
 gircstate_2 = digitalRead(girc_2);        //Зчитування статусу гірконга
 //----------------------Двері1----------------------
 if (digitalRead(girc) == 1) //Якщо двері відкриті ...
 {
  val++;// прибавляем к переменной 1 при каждой смене цикла.

  delay(5000);//Час на скільки відкриті двері
 }
 else
 {
  val = 0;
  lcd.setCursor(0, 1);       // Устанавливаем курсор в позицию (3 столбец, 0 строка)
  lcd.print("Door close");         // Выводим текст , начиная с установленной позиции курсора
 }
 if (val >= 5)            //Якщо двері відкриті більше ніж на вказаний час
 {
  digitalWrite(10, !digitalRead(10)); //инвертируем состояние пина
  val = 0;
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Двері 2 відкриті");
  Blynk.notify("Двері 1 відкриті");
  digitalWrite(buzer, HIGH);
  delay(20000);
 }
 //----------------------Двері1----------------------
 //----------------------Двері2----------------------
 if (digitalRead(girc_2) == 1) //Якщо двері відкриті ...
 {
  val_3++;// прибавляем к переменной 1 при каждой смене цикла.

  delay(5000);//Час на скільки відкриті двері
 }
 else
 {
  val_3 = 0;
  lcd.setCursor(11, 1);       // Устанавливаем курсор в позицию (3 столбец, 0 строка)
  lcd.print("close");         // Выводим текст , начиная с установленной позиции курсора
 }
 if (val_3 >= 5)            //Якщо двері відкриті більше ніж на вказаний час
 {
  digitalWrite(10, !digitalRead(10)); //инвертируем состояние пина
  val_3 = 0;
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Двері 2 відкриті");
  Blynk.notify("Двері 2 відкриті");
  digitalWrite(buzer, HIGH);
  delay(20000);
 }
 //----------------------Двері2----------------------
 if (temp_1 == -127) {      //Помилка датчика температури холодильник 1
  Blynk.notify("Помилка датчика температури Холодильник 1");
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Помилка датчика температури Холодильник 1");
  buz();
  delay(20000);
 }
 if (temp_0 == -127) {      //Помилка датчика температури холодильник 2
  Blynk.notify("Помилка датчика температури Холодильник 2");
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Помилка датчика температури Холодильник 2");
  buz();
  delay(20000);
 }
 if (temp_1 > maxtemp) {            //Якщо температура більша за вказану
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Температура більша максимальної холодильник 1");
  Blynk.notify("Температура більша максимальної (холодильник 1)");
  buz();
  delay(15000);
 }
 if (temp_0 > maxtemp) {            //Якщо температура більша за вказану
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Температура більша максимальної холодильник 2");
  Blynk.notify("Температура більша максимальної (холодильник 2)");
  buz();
  delay(15000);
 }
 if (temp_0 < mintemp)             //Якщо температура менша за вказану
 {
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Температура менша мінімальної (холодильник 2)");
  Blynk.notify("Температура менша мінімальної (холодильник 2)");
  buz();
  delay(15000);
 }
 if (temp_1 < mintemp)             //Якщо температура менша за вказану
 {
  Blynk.email("www.romanvd.com@gmail.com", "Холодильник", "Температура менша мінімальної (холодильник 1)");
  Blynk.notify("Температура менша мінімальної (холодильник 1)");
  buz();
  delay(15000);
 }
 timer.run();                 // Initiates SimpleTimer
 Blynk.run();
}


/***************************************************
 Send Sensor data to Blynk
**************************************************/
void yield()   //Start blynk
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}
void lcdinfo()   //Start blynk
{
 getSendData();
 int val_2 = 0;
 lcd.setCursor(0, 0);            // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 7
 lcd.print("Temp:");       // Выводим показания температуры
 lcd.setCursor(6, 0);            // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 7
 lcd.print(temp_1);       // Выводим показания температуры
 lcd.setCursor(8, 0);            // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 7
 lcd.print("C");       // Выводим показания температуры
 lcd.setCursor(12, 0);            // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 7
 lcd.print(temp_0);       // Выводим показания температуры
 lcd.setCursor(14, 0);            // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 7
 lcd.print("C");       // Выводим показания температуры
 if (temp_1 == -127 or temp_0 == -127) {    //Якщо помилка датчика температури то почистити екран
  lcd.clear();
 }
 //----------------------Двері1----------------------
 if (digitalRead(girc) == 1) //Якщо двері відкриті ...
 {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Door open!");  //Вивести двері відкриті
 }
 else {           //По іншому
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Door close"); //Вивести двері закриті
 }
 //----------------------Двері1----------------------
 //----------------------Двері2----------------------
 if (digitalRead(girc_2) == 1) //Якщо двері відкриті ...
 {
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print("open!");  //Вивести двері відкриті
 }
 else {           //По іншому
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print("close"); //Вивести двері закриті
 }
 //----------------------Двері2----------------------
 if (temp_1 < -10 and temp_1 < 10 or temp_0 < -10 and temp_0 < 10) {
  val_2++;
 }
 if (val_2 == 1) {
  lcd.clear();
 }
 else {
  val_2 = 0;
 }
 if(temp_1 < maxtemp and temp_1 != -127 and temp_1 > mintemp and temp_0 < maxtemp and temp_0 != -127 and temp_0 > mintemp)    //Якщо все нормально виключити бузер
 {  
 buz();
 digitalWrite(buzer, LOW);
 }
}
void buz()            //Функція бузера
{
 if (temp_1 > maxtemp or temp_1 == -127 or temp_1 < mintemp or temp_0 > maxtemp or temp_0 == -127 or temp_0 < mintemp) {   //Якщо темпреатура більша або менша або помилка датчика включити бузер
  digitalWrite(buzer, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(buzer, HIGH);
  delay(5000);
 }
 else if(temp_1 < maxtemp and temp_1 != -127 and temp_1 > mintemp and temp_0 < maxtemp and temp_0 != -127 and temp_0 > mintemp)    //Якщо все нормально виключити бузер
 {  
  digitalWrite(buzer, LOW);
  }
 if (val >= 5 or val_3 >= 5) {
  digitalWrite(buzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(buzer, LOW);
  delay(1000);
 }
}
void getSendData()
{
 yield();
 DS18B20.requestTemperatures();
 temp_0 = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 показания для датчика 1 в цельсиях
 temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(1); // Sensor 0 показания для датчика 2 в цельсиях

 Serial.print("Temp_0: ");
 Serial.print(temp_0);
 Serial.print(" oC . Temp_1: ");
 Serial.print(temp_1);
 Serial.println(" oC");

 Blynk.virtualWrite(12, temp_0); //выврд данных на виртуальный пин V10
 Blynk.virtualWrite(11, temp_1); //вывод данных навиртуальный пин V11
}

Редактировался Romanvd (2020-04-28 18:16:45)

#2 2020-04-28 22:52:15

ard125
Участник
Зарегистрирован: 2019-01-30
Сообщений: 63

Re: Your Dht11 went oflfine

Вариантов два
1)как уже неоднократно говорилось - написать нормальный код без delay
2)в Blynk-е тупо отключить оповещения, ну и заодно разобраться почему в программе используется датчик ds18b20, а Blynk матерится на dht11

Быстрое сообщение

Введите сообщение и нажмите Отправить

Подвал раздела